terug naar de beginpagina

terug naar meest recente Blog 

 

Hieronder verslagjes van de leesclub-bijeenkomsten in 2011, vanaf 11 april

(meest recente staan bovennaan)

 

12-12-11

Thema: decembermaand en kerst

Ondanks het feit dat het klei-lokaal met zijn TL-lichten en open rekken er zich totaal niet toe leent om het te versieren, laat staan het in kerststemming te brengen voor de leesclub, een gezellige middag gehad met twee goed luisterende groepen deelnemers.

Vandaag het kerstverhaal van Olaf voorgelezen, uit Olaf en de feestdagen.

Het was inmiddels een paar jaar geleden, dus het kon wel weer eens.

In het kerstverhaal wordt Olaf ineens heel kwaad op een groepsgenoot. Deze scene sprak erg aan. Olaf is tenslotte ook maar een mens.

In het kerstverhaal komt ook een meisje voor dat niet kan praten, maar een grote hekel heeft aan ruzie. Ik heb haar naam veranderd in die van S. een van onze deelnemers, die ik ook nooit hoor praten. S ging nu echter zo op in het verhaal, dat ze ineens een hele zin uitsprak! Dit tot grote verbazing en tot groot genoegen van Els en mij.

Ml.v.M snapte niet waarom Olaf er ineens een varkentje in de kerststal bijzette. Dat kon toch niet(!) We hebben toen even over geloven gepraat en ik heb verteld dat iedereen op zijn eigen manier geloofde ... of niet en dat Olaf veel van dieren hield, dus vond dat een varkentje ook best in de kerststal mocht als het buiten zo koud was.

In het kerstverhaal heeft Olaf het ook over het leven dat af en toe best moeilijk is. Vooral als er iemand doodgaat, waar je veel van houdt. En als je gehandicapt bent heb je het vaak nog moeilijker dan anderen.

Na afloop bleef ML.v.M zitten. Ze zat er duidelijk nog over na te denken.

Weet jij dat het best heel moeilijk is als je gehandicapt bent, Annet? zei ze.

Ja, zei ik, want ik ben het toch zelf ook .

Toen was het even stil. ML keek heel geschrokken.

Oh, sorry, riep ze toen, dat wist ik niet!

Geeft niks, zei ik, maar waarom denk je dan dat ik in een rolstoel zit?

Omdat jij een ongeluk hebt gehad, zei Ml toen.

Ik besloot de volgende keer dus maar eens iets over gehandicapten te gaan vertellen aan de leesclub. Wie weet zijn er meer deelnemers die mij niet zo zien.

Wel een compliment misschien!

Tenslotte van de cd heerlijk December enkele leuke liedjes, gedichtjes en verhaaltjes gedraaid.

Als eerste: het erg leuke gedicht Groentesoep, van Marianne Busser en Ron Schroder.

Ik had de tekst thuis afgeluisterd en vervolgens opgeschreven en heb iedere deelnemer er een afdruk van gegeven. Ik ben benieuwd of D het volgende maand uit zijn hoofd kent!

Als tweede: Met Kareltje en Sjonnie het nieuwe jaar in, tekst en zang van Job Schuring. Ook weer erg leuk. Kareltje en Sjonnie kennen wij namelijk al erg lang en vinden wij zeer goed!

 

21-11-11

Thema: Sinterklaas

Een beetje vroeg, maar vandaag al in Sinterklaasstemming de leesclub gedraaid.

Wat oude Sinterklaasboekjes meegenomen ter versiering van het lokaal, dat in de verste verte niet lijkt op een voorleeslokaal. Het is het klei-lokaal en een beetje moeilijk aan te kleden. We hebben gelukkig een oud ziekenhuisscherm waarop twee linnen tasjes hangen. Een met Annie MG Scmidt erop en een met Olaf op vakantie. Dit geeft toch nog een klein beetje sfeer.

Vandaag ook Sinterklaas zelf uit mijn tas getoverd.

Een handpop wel te verstaan, maar zo gauw hij met een zware stem spreekt is iedereen vol aandacht.

Op verzoek van Sinterklaas heb ik deze keer het Sinterklaasverhaal uit Olaf en de feestdagen voorgelezen. Dat lukte in een half uurtje.

Na afloop begon MLvM voorzichtig te vertellen dat ze tegen haar hadden verteld dat Sinterklaas niet bestond.

Dat hebben ze tegen mij ook verteld, heb ik toen gezegd, maar ik doe toch nog veel liever of hij wel bestaat!

Vervolgens heb ik Sinterklaas, de handpop, verontwaardigd laten zeggen dat hij wel degelijk bestond. Dat zag ze toch(!)

De helft lachte en de helft keek met ontzag naar de pop.

Daarna heeft Sinterklaas nog drie liedjes aangevraagd.

Te weten:

Heeft u wensen roept u maar, van Trapperdetrap

De jongen die lachte om Sinterklaas, uit de Stratemakeropzeeshow.

Sinterklaas, wie kent hem niet, van Henk en Henk (Het Goede Doel).

Alle drie de liedjes kende D weer uit zijn hoofd en heeft hij als gedicht voorgedragen. Heel knap!

 

7-11-11

Olaf en het Suikerfeest

Een beetje laat, maar vandaag voorgelezen uit Olaf en de feestdagen, het suikerfeest.

Vooraf gevraagd wie er kon vertellen wat het Suikerfeest was.

En jawel, sommige deelnemers konden uitleggen dat dit werd gevierd aan het eind van de Ramadan en ook waarom.

Ook bij de twee Turkse deelnemers (die niet kunnen praten) zag ik herkenning. Volgens MLvM is E weliswaar geen moslim meer, maar niettemin zag ik dat het verhaal aansloeg.

Ik heb dan ook bij beide groepen het hele verhaal voor kunnen lezen in ongeveer drie kwartier met volle aandacht. De tekeningen laat ik dan nauwelijks zien, want dit kost helaas teveel tijd.

Wel had ik nog tijd over voor een lied. Bij de Boekenwurmen het het lied van de twee eenzame cowboys, gezongen door Johnny en Rijk, gedraaid. Dit lied komt ook in Olaf op vakantie voor. Toevalligerwijs was Rijk de Gooijer deze week net overleden. Het was dus tegelijkertijd een ode aan Rijk en aan Johnny Kraaijkamp tegelijk.

Bij de Luistervinken heb ik Je loog tegen mij van Drukwerk gedraaid. D wilde de tekst graag voorlezen, voor ik het lied zou draaien. Kom maar, dat doe ik wel, zei hij en (helemaal uit zijn hoofd) las hij het voor, zonder te kunnen lezen(!) Heel knap dus!

RH vertelde dat er ook een jongen van zijn groep was overleden. Hij liet het prentje en de kaart zien. Alle deelnemers wisten ervan. Hij was pas 23 jaar.

Ik heb gevraagd of ze graag wilden dat ik Olaf en Jaap binnenkort weer eens voorlas. Vanwege het onderwerp de dood. Dat wilden ze graag. Liefst nu meteen, maar ik had het helaas niet bij me.

MlvM had het over een andere dierbare overledene, Rian Z. Een groepsleidster die 11 jaar geleden(?) plotseling is overleden, door een ongeluk. Ik heb haar ook nog gekend. Zij en haar man, voorleesopa Martijn, waren grote fans van de Olafboeken.

Martijn is inmiddels ook overleden. Dit grote verdriet en verlies komt nog regelmatig naar boven. Als ik binnenkort voorlees uit Olaf en Jaap zal ik hen speciaal even noemen.

17-10-11

Mo komt te laat, (door Edwin Boer van Voor-lezers)

Vandaag een nieuw boek voorgelezen. Mo komt te laat. Wat een leuk boek! Bijna iedereen kon het volgen en ook de foto s waren, zelfs van een afstand, goed te zien. Het is een stevig boekje op A5 formaat met tekst, foto s en voorlees-cd. Het gaat over Mo, die s morgens wakker wordt en naar zijn werk moet. Hij weet dat het een bijzondere dag is, maar waarom? Dat weet hij niet meer.

Zijn vrouw (of begeleidster), Anne, is erg lief, maar vindt wel dat hij een beetje op moet schieten. Hij moet niet te laat op zijn werk komen.

Mo komt te laat is een grappig, duidelijk en herkenbaar boekje, dat je in tien minuten voorleest en daarna nog eens opnieuw samen kunt beluisteren via de erbij behorende leuke cd.

Voor-lezers heeft ook een eigen website, waar nog meer mooie boeken voor mensen met een verstandelijke beperking opstaan. Zie http://www.voor-lezers.nl/

Hierna, op verzoek, het laatste hoofdstuk van Olaf op vakantie nog een keer voorgelezen. Dit omdat ik de vorige keer het mooie lied van Andre Hazes, over de vlieger was vergeten(!) Dit lied komt namelijk voor in het boek. Ik had het lied nu dus wel bij me en toen ik het draaide maakte het meteen veel gevoelens los.

L, wiens moeder vorig jaar is overleden, begon meteen te stralen. B. begon daarentegen meteen zachtjes te huilen, maar zong wel woordeloos mee. Hoe dan ook is dit lied denk ik wel een waardige afsluiter voor het allerlaatste boek dat ik over Olaf heb geschreven.

Drie deelnemers hadden deze keer zelf een boek bij zich.

MV had haar vakantieverslag bij zich van Set-reizen. Het zag er prachtig uit, digitaal gemaakt met foto s erbij. Ze was naar Ameland geweest en had, net als Olaf, op het strand gezeten.

P had zijn oude Zonhove-liedjesboek bij zich. Uit dit boek is hij alle 246 liedjes aan het overtypen. Wat een klus! Petje af voor P!

MLvM was het cadeautje dat ze voor mij had gekocht op de rommelmarkt weer vergeten, maar had via haar begeleidster snel een ander boek meegenomen. En dat was ook leuk! Het was van Koos Meinderts en het heette: Koning Voetbal. Hier kan ik best nog wel eens vaker uit voorlezen.

De allergrootste verrassing had RJ echter weer bij zich. Hij had een spik-splinter-nieuwe laptop oftewel spraakcomputer op zijn rolstoel zitten. Die stond als het ware rechtop voor hem. Hij kon hier woorden uit kiezen, om snel iets te zeggen, maar hij kon er kennelijk ook foto s mee nemen. Hij stelde me dan ook halverwege het boek de vraag of ik het boek voor de camera wilde houden. Dat deed ik. Hilarisch genoeg hield ik het toen echter aan de verkeerde kant van zijn laptop. Ik moest dus niet ervoor, maar erachter gaan staan(!) De camera zat namelijk aan de achterkant van zijn laptop. Daar moesten we dus wel om lachen. Maar wat een prachtig hulpmiddel voor RJ!

 

3-10-11

Thema: vakantie.

Omdat RJ er de vorige keer niet was, zag hij verbaasd dat er ineens een oud kamerscherm stond op wieltjes met, jawel, een verkleurd, linnen, tasje erop met de afbeelding van Annie MG Schmidt! We moeten toch iets om het klei-lokaal een beetje rustiger te maken... Dat er inmiddels ook een linnen tasje ophing met de voorkant van Olaf op vakantie ontging hem geloof ik een beetje... en daar was ik nu juist zo trots op!

Hoe dan ook heb ik op verzoek van RJ een foto genomen (met zijn eigen cameraatje) van het hele kamerscherm met de twee tasjes. Hij wilde het namelijk graag thuis en op de groep laten zien en er misschien ook zelf wel aan zien te komen. Of ze echter nog te koop zijn weet ik niet, moet ik nog eens uitzoeken op internet.

J is er altijd het eerste. Ze zit al heel lang bij de leesclub, ik denk vanaf 1996, en is dus een zeer trouw en enthousiast lid. Ze heeft ook enkele erg leuke tekeningen gemaakt voor Olaf op vakantie, waar ik heel blij mee ben.

ML verraste me door te vertellen dat ze iets voor mij op de rommelmarkt had gekocht. Het was een boek, verklapte ze. Helaas was ze het vergeten mee te nemen vandaag. Het lag nog op de groep. De volgende keer zal ze er zeker aan denken!

RH was er deze keer weer met bed en al. Dit is vanwege dreigende doorlig-wonden. De ruimte waar we zitten is dan ineens wel erg klein, maar we willen RH niet mssen! RH is overigens ook een goede fotograaf en hij heeft een foto van mij genomen, voorlezend uit het manuscript van Olaf op vakantie, zie begin-pagina.

Het boek is nu uit. Ik heb aan beide groepen de laatste 6 hoofdstukken voorgelezen.

Ga je de volgende keer ook weer over Olaf lezen, vroeg S, een beetje aangedaan, door het ontroerende einde...

Dat was fijn om te horen. W gebaarde dat ze het mooie lied van de vlieger graag wilde horen, maar helaas, dat was ik vergeten! Ik heb beloofd dat de volgende keer weer mee te nemen op cd. Ik lees dan nog een keer de twee laatste hoofdstukken en daarna zingen we nog eens gezellig mee met Andre Hazes.

De liedjes en verhaaltjes die we vandaag draaiden kwamen van cd no 17, van het speeldoosje van de Efteling. Laat ik het nou toch zelf gevonden hebben op een rommelmarkt! Ik moest er wel 0,50 cent voor betalen en R had het voor niets!

19-9-11

Thema: vakantie

Olaf op vakantie voorgelezen tot en met hoofdstuk 19.

Bijna uit dus en nog steeds lol. Een half uur voorlezen per keer is overigens genoeg. Daarna een gedicht of liedje en nog wat napraten en het uur is helaas al voorbij.

Nagepraat over de Trike-dag op Zonhove, waar Els en ik ook zijn geweest en nog wat leuke fotootjes hebben gemaakt. Deze gegeven aan de stoere en blije deelnemers. En wat een prachtig weer was het ook. Hulde aan de vrijwilligers van de trike-dag, die dit jaarlijks organiseren.

Sinds vandaag hebben we ook een oud kamerscherm op wieltjes, waar we het klei-lokaal wat mee af kunnen schermen en intiemer kunnen maken.

Ik heb er een linnen tasje met de afbeelding van Annie Mg Schmidt op gehangen. Bij de Hema heb ik nu ook een linnen tasje besteld met de afbeelding van Olaf op vakantie. Dit kan er de volgende keer ook bij.

Voor beide groepen 3 kolderliedjes van Toon Hermans gedraaid, met vertaling! Het waren Notte bella margarinetta, Picolo mia en moetsja kie soup.

Onze deelnemers verstaan nu dus Italiaans en Russisch!

 

5-9-11

Thema: vakantie

Voor de eerste keer na de vakantie weer geweest. Iedereen zag er goed uit, ondanks de regen deze zomer! Voorgelezen uit Olaf op vakantie tot en met hoofdstuk 15. Grote lol, vooral bij het hoofdstuk over de fototgraaf.

R had weer een verrassing bij zich. Hij gebaarde dat we in zijn tas moesten kijken. En wat bleek? Hij had een cd bij zich die hij had gekregen in de Efteling, met enkele nieuwe verhalen erop en muziek. Erg leuk dus! Ik heb hem gedraaid na het voorlezen. Ik vertelde hem dat ik er zelf ook net was geweest, maar dat ik helemaal niets had gekregen. Volgens hem was het echter gratis. Hier ga ik nog eens achteraan, ik heb nl een vriend met een seizoenskaart van de Efteling... en wie weet, kom ik er dus nog wel aan. Ook had R het prachtige boek bij zich over de geschiedenis van de Eftleing, getiteld: Kroniek van een sprookje. Hier staan geen echte voorleesverhalen in, maar wel heel veel mooie oude foto s. Voor de echte fans van het sprookjesbos dus een must.

Vorig jaar heb ik een periode voorgelezen uit de sprookjes van de Efteling. Niet uit het boek met de bewerkingen van Martine Bijl, die vond ik wat te moeilijk voor de leesclub, maar uit de oudste versie, met de bewerkingen van Truus Sparla. Ik vond deze bewerkingen heel leuk, ondanks hun ouderdom (begin jaren 60). Ze hadden namelijk veel korte zinnen en een vrij eenvoudige woordkeuze, alsof je de verhalen ter plekke verzint en meteen vertelt.

R is een van de deelnemers die zelf ook graag op zoek gaat naar de boeken of cd s, die ik voorlees of draai en hij is voor mij een grote stimulans om vooral ook steeds nieuwe projectjes te bedenken.

Voor de Luistervinken heb ik enkele Kolderliedjes gedraaid van Toon Hermans. Ik ken ze zelf nog goed uit de tijd dat mijn juffrouw (juffrouw van der Meijs uit Waalwijk) ze aan ons leerde. Ze had er zelf ook altijd de grootste lol in. Zo leerden wij Frans, Engels en zelfs Italiaans!

En wat bleek? Het liedje Notte Belle Margarinetta werd door heel veel deelnemers herkend!

De nieuw gezongen liedjes zijn van Maurice Hermans, Willem Nijholt en Chantal Janzen en verschenen als gouden boekje met cd. Jawel, van Rubinstein.

 

4-7-11

Thema: vakantie

Voorgelezen uit Olaf op vakantie, hoofdstuk 8 t/m 12. Door de reacties nog wat nieuwe ideetjes gekregen.

Voor de Boekenwurmen nu ook een stuk van Op reis met de gouden boekjes gedraaid. Ook door hen werd het goed ontvangen, alhoewel het voor sommige deelnemers iets te kinderlijk is. Bij de Luistervinken sluit het meer aan.

RJ had nog een verzoeknummer van de luister-cd Kareltje en Sjonnie op vakantie.

Hij maakte via zijn alfabet duidelijk dat het over een hond ging. Hilariteit, toen ik zei dat dat er niet opstond. En, ik vergiste me echt, het stond er natuurlijk wel op, want hij bedoelde het erg leuke nummer over Jurgen, de Sint Bernardshond, die zelf als vermiste wordt opgegeven en het kruikje rum om zijn nek zelf ook erg lekker vindt!

Van de Luistervinken had D zijn eigen poppenkastpoppen meegenomen. Hij houdt erg van acteren en kent heel veel teksten uit zijn hoofd. Ook een stier had hij bij zich! Dit is Jose de stier, zei hij.

Ik heb een foto van hem gemaakt, maar moet nog eens overleggen of ik foto s mag plaatsen op deze website.

Jose de stier is zijn favoriete liedje van Kareltje en Sjonnie op vakantie. Al twee jaar is deze cd nu al een van de hits van de leesclub. Op deze luister-cd van Job Schuring staan 9 liedjes over 9 dieren, die allemaal in een ander (vakantie)land wonen. Kareltje en Sjonnie (de hamster en de giraf, twee dikke vrienden) gaan naar al die landen op vakantie en Jose de stier woont uiteraard in Spanje! Ook deze cd is toevallig weer van Rubinstein.

Ik merk ineens dat ik wel erg vaak cd's van Rubinstein gebruik. Eens even contacten misschien?

 

20-6-11

Thema: vakantie

L was met haar vader voor het eerst gaan kamperen, sinds haar moeder was overleden. Wim, die erbij was, omdat Els plotseling verhinderd was, heeft voorgelezen uit haar dagboek. Haar vader had daar alles in opgeschreven.

Ze hebben het heel erg fijn gehad. Ze straalde!

Daarna verder gegaan in Olaf op vakantie, hoofdstuk 5,6 en 7. Iedereen was er deze keer. Erg fijn! M kan niet praten, maar begint steeds meer te lachen en te herkennen dus. RJ onthoudt veruit het meeste. Hij weet nog veel van een jaar geleden. Bij de anderen is toch wel veel weer weggezakt.

Voor de Boekenwurmen het liedje in Frankrijk gedraaid, uit de Stratemakeropzeeshow. Dit is een erg leuk TV-programma uit de jaren 60 geweest, met o.a. Aart Staartjes. RH, de oudste deelnemer van de leesclub (50) kende het nog.

RJ, die regelmatig zelf boeken aanschaft, wilde het boek van de Stratemakeropzeeshow graag kopen, maar helaas, dat zal alleen nog maar lukken via Marktplaats. Ik zal het eens in de gaten houden voor hem. Ik heb in ieder geval de titel van de dubbel-cd op een briefje gezet plus Uitgeverij Rubinstein.

Doordat meer dan de helft van de deelnemers niet kan praten kost het me soms erg veel tijd om te begrijpen wat ze bedoelen.

Zo wilde W me iets duidelijk maken, door steeds naar iets boven haar hoofd te wijzen. Ik dacht dat ze iets wilde zeggen over mijn pet, die al aan de kapstok hing, maar nee, dat was het niet. Wilde ze dan iets zeggen over de paraplu, die we misschien moesten gebruiken, als het ging regenen? Nee, dat was het ook niet. Het bleek te gaan over de kroon die ze denkbeeldig op had, want ze was jarig en ik mocht haar feliciteren!

M, die wel praat, maar die ik niet zo goed kan verstaan, 3x herhalen en dan lukt het met hulp van de anderen meestal wel, was heel verheugd omdat er ineens ook een M in Olaf op vakantie voorkwam. Dat moest Wim even in haar dagboek noteren, want anders geloofden ze het thuis niet. Het is dus toevallig echt waar!

Tot slot heb ik een stuk van de cd Op reis met de gouden boekjes gedraaid voor de Luistervinken.

Ook deze cd is van uitgeverij Rubinstein. Het is een erg leuke luister-cd met vrolijke muziek en tegelijkertijd een hoorspel. Hij sloeg meteen aan. De volgende keer zal ik eens wat gouden boekjes meenemen uit mijn verzameling.

 

6-6-11

Thema: vakantie

Voor het eerst sinds een jaar weer voorgelezen uit Olaf op vakantie, het nieuwe boek dat in het voorjaar van 2012 moet uitkomen. Gelukkig zijn de meeste deelnemers weer veel vergeten, dus het kan best weer en ik wilde toch nog eens proberen of de tekst goed liep. En jawel, dat liep goed, maar toch hoorde ik weer opmerkingen tussendoor waardoor ik dacht: dat is veel leuker!

Overigens heb ik vandaag ook de zelfgemaakte kaft van het boek kunnen laten zien, plus de titelpagina, de dank-aan-pagina en de achterkant.

Ze vonden het mooi, maar ik vind zelf dat ik het nog wat moet verfraaien.

Na het voorlezen heb ik het liedje Hans en Hans gedraaid van Herman van Veen. Het komt nog van de elpee Herman en de zes, uit 1979. De tekst van het liedje telt maar vier snelle regeltjes, maar heeft een hele leuke melodie:

Het is weer mooi, de lucht isblauw

Ik denk dat ik hier mijn tentje bouw

Links rechts opgelet

Snel de rugzak neergezet.

L gaat komend pinksterweekend met haar vader naar de camping. Ze was heel blij.

We hoorden het van haar begeleider. Doordat ze zelf niet kan praten moeten we proberen zulke dingen toch te volgen. Maar helaas. Voordat dat dagboek uit de rugzak is gehaald; we zullen het de volgende keer proberen; om te kunnen lezen hoe het is geweest!

Na het liedje Hans en Hans, nog heel snel even Opzij van Herman van Veen gedraaid (uit dezelfde TV-serie) en jawel dat werd door beide voorleesclubs herkend en er werd enthousiast bij geroepen en geneuried, al kunnen ze er geen een zin van meezingen, omdat het zo ontzettend snel gaat.

Als ik de volgende keren voorlees uit Olaf op vakantie zal ik de andere vakantieliedjes proberen te draaien, die ik nog in petto had.

Dat zijn:

Van de Stratemakeropzeeshow: in Frankrijk,

het eerste liedje van Op reis met de gouden boekjes,

Rockband Poppekast, samen naar Zandvoort,

een van de liedjes uit Kareltje en Sjonnie op vakantie (van Job Schuring en al twee jaar een succes)

 

16-5-11

Thema 100e verjaardag Annie MG Schmidt

Vandaag de leesclub getrakteerd in verband met mijn verjaardag, maar belangrijker: in verband met de verjaardag van Annie MG Schmidt.

Het is namelijk 100 jaar geleden dat zij werd geboren en het is slechts 56 jaar geleden dat ik werd geboren. Toen ML vroeg of ik het erg vond dat ik al 56 was geworden heb ik geantwoord dat ik dat best jammer vond en dat ik daarom ook besloten heb om voortaan altijd 56 te blijven. Dat is een mooie leeftijd. In de toekomst vieren we dus alleen nog maar de verjaardag van Annie MG.

Nieuwe slogan van de leesclub wordt nu:

Wie is onze favoriet? Dat is Annie MG Schmidt. Van haar elke keer een lied.

Helaas is niet alles van Annie geschikt voor de gemiddelde deelnemer van onze leesclub. Ik lees de verhalen en/of gedichten en liedjes dan ook altijd heel langzaam voor en daarna laat ik ze het lied eventueel nog horen via de cd.

Vandaag aan beide leesclubs een verhaal uit Jip en Janneke voorgelezen, Sneeuwitje. Tot nu toe had ik nooit eerder een Jip en Janneke-verhaal voorgelezen, omdat het echte kleuterverhalen zijn, maar toch was dit verhaaltje voor de Luistervinken best geschikt en erg grappig. Voor de Boekenwurmen was het ietsje te kinderlijk, maar toch leverde het wel wat grijnzen op.

Daarna uit misschien wel echt gebeurd het verhaal Tom en ik, over een oudere mevrouw en haar hond. Ook erg leuk.

Vervolgens nog enkele liedjes:

op verzoek van B: niet met de deuren slaan en voor D. Hendrik Haan, die hij weer helemaal uit zijn hoofd kende en waar hij graag bij acteert.

Aan de boekenwurmen Reus Borremans voorgelezen, ook uit misschien wel echt gebeurd en omdat P net terug kwam uit Griekenland vervolgens stroei voei gedraaid.

Ik had nog zeker 6 nieuwe reserve nummers, maar helaas de tijd, een uurtje per groep, ging weer veel te snel voorbij.

Toen ik overigens aan het eind van de leeslubbijeenkomst nog eens vroeg wat Annie allemaal had geschreven en er tussendoor ook nog eens enthousiast Olaf werd geroepen moest ik wel lachen.

 

11-4-11

Thema: Pasen

Vandaag het Paasverhaal van Olaf voorgelezen, uit het boek Olaf en de feestdagen. Het paste goed bij het mooie aprilweer, de vogeltjes en de eitjes.

B vond het zo mooi dat hij het vanavond helemaal op de groep na wilde gaan vertellen.Hij onthoudt opvallend veel, terwijl hij toch ook wel eens zit te slapen tijdens het voorlezen(!) Na het Olaf-verhaal het (familie)gedicht Kip Kakelaar uit mijn hoofd opgezegd. En het had succes. Daarna de cd gedraaid, waarop mijn tante Miep het opzegt, als vijf jarige. Dit gedichtje is ooit op de plaat gezet in 1936 en ik heb er vorig jaar zelf een cdtje van gemaakt. Als laatste heb ik het gedichtje dat grote ei van Annie MG Scmidt voorgelezen en vervolgens Annie zelf laten spreken via de cd-speler en het cdtje met 22 versjes, getiteld Ziezo.Toen ik vroeg wie er nog meer een gedichtje uit zijn hoofd kende kwam MLvM met Ben je boos, pluk een roos, maar D kwam met dit is de spin Sebastiaan, het is niet goed met hem gegaan....Erg leuk, vervolgens wilde hij niet meer stoppen. Het ene na het andere Annie MG Schmidt-gedicht kwam eruit!

terug naar de beginpagina